กองความปลอดภัยแรงงาน

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เซี่ยงไฮ้ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

  • แผนผังเว็บไซด ์
  • ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น Apple App store และ Google Play store
  • (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)

ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของลูกค้าผ่านทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ หากท่านได้รับอีเมลหรือโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าว อย่าตอบกลับหรือให้ข้อมูลใดๆ แนวทางป้องกันและระวังในการใช้งาน ONLINE BANKING ให้ท่านทำการออกจากระบบโดยการ log out ทุกครั้ง หลังทำธุรกรรมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการลักลอบแอบใช้งานจากผู้ไม่ประสงค์ดี ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต เลขที่บัญชี รหัสผ่าน ต่างๆ แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ให้ท่านสังเกตุและตรวจสอบ URL ที่เชื่อมโยงมายัง Website ของธนาคารว่าถูกต้อง และมี “s” ต่อท้าย ดังนี้ แล้วหลังจากท่านคลิ๊กเข้าสู่ Website ธนาคาร

บริการรับรองความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้ Online Banking

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์ Chrome Firefox และ Safari สงวนสิทธิ์ พ.ศ. ธนาคารกรุงไทย | SWIFT CODE : krththbk

ห่วงใยความปลอดภัย ได้ใจผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยให้แรงงาน คือปณิทานขององค์กรที่มั่นคง ป้องกันก่อนเกิดเหตุ สังเกตุก่อนเกิดภัย อุบัติเหตุเดิมคอยเตือนใจ ให้ระวังและป้องกัน… ปฏิรูปประเทศไทย ความปลอดภัยก้าวหน้า แรงงานใส่ใจความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี เป็นวิถีการดำเนินเศรษฐกิจไทย ร่วมสร้างความปลอดภัยให้เป็นระบบ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการทำงาน

มาตรฐานความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะประจำทาง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดิจิทัล เวนเจอร์ส ไทยพาณิชย์ โพรเทค

ปลอดภัย

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาเลือกภาษาไทย เกี่ยวกับ สดช. ภารกิจของ สดช. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหาร สดช.

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กลุ่มเอไอเอส https://yasothonsportschool.com/what-makes-the-gclub-casino-the-safest-casino/ 1.1 วัตถุประสงค์

ปลอดภัย